В индекса на бизнеса в България има: фирми, обяви

Бургаски свободен университет


гр.Бургас, бул. "Сан Стефано" 62,
Телефон: (056) 900-400
Профил
Продукти и услуги
Суровини материали
Технологии
Цени
Офиси
Партньори
Други

Бургаски свободен университет


Дейности

Мисията на Бургаския свободен университет e да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция, която подготвя специалисти с висше образование със способности за бърза професионална реализация и кариера в динамично развиваща се и глобализираща се среда. БСУ предлага образование, подчинено на националния просперитет и ориентирано към европейските ценности.  Основните цели, към които са насочени дейностите в БСУ, са:    Да подготви висококвалифицирани специалисти, мотивирани и с възможности да работят за развитието и усъвършенстването на обществото, в което живеят, и за собствения си просперитет.

    Да подготви социализирани, комуникативни специалисти, готови непрестанно да се квалифицират и усъвършенстват.

    Да вдъхновява и стимулира студентите за високи постижения, социално реализиране и развитие през целия живот.

    Да осигурява научна и професионална среда, която подпомага изявата, предприемчивостта и лидерството.

    Да приобщава, закриля и обезпечава съвременната академична общност, нейните научни и приложни изследвания и изследователските екипи.

    Да създава обществено значими научни резултати, да насърчава и прокарва приложението им в обучението и практиката.

    Да съдейства за интелектуалното и духовното израстване на личността и обществото, да съхранява и обогатява националните и общочовешките ценности.www.bfu.bg
Материали и суровини (профил):
Цени профил:Офиси:


Партньори:


Начало
© Copyrights 2020 All Rights Reserved.