В индекса на бизнеса в България има: фирми, обяви

ПГХТ "Акад, Н. Д. Зелинский"


гр. Бургас, к-с "Изгрев" до бл.53
Телефон: 056/881 227
е-mail: pght_zelinski_burgas@abv.bg
Профил
Продукти и услуги
Суровини материали
Технологии
Цени
Офиси
Партньори
Други

ПГХТ "Акад, Н. Д. Зелинский"


Дейности

ПГХТ "Акад. Н.Д.Зелински" - Гр. Бургас е създадена през 1960 година с цел подготовка на кадри за нефтохимическата промишленост.Започнала е съществуването си с четири паралелки, днес в гимназията се обучават ученици след завършен седми и осми клас в 29 паралелки по 5 специалности:

1. "Химични технологии"

2. "Технологичен и микробиологичен контрол"-профил

3. "Екология и опазване на околната среда"

4. "Автоматизация на производството"

5. "Системно програмиране" Учебно-възпитателния процес се осъществява от 58 висококвалифицирани преподаватели, от тях - 2-ма с първа ПКС, 8- с втора ПКС, 1- с трета ПКС и 4- с 4-та ПКС.Гимназията разполага с учебна сграда, общежитие, производствена сграда, физкултурен салон, ремонтна работилница, хранителен блок и физкултурна площадка.В тях са разположени 19 кабинета и класни стаи, 12 лаборатории(химични, микробиологични, аналитична химия и лаборатория, оборудвана с апарати за прилагане на физични методи за анализ, лаборатория по процеси и апарати - оборудване с 10 полупромишлени инсталации за изследване на технологични процеси, лаборатории по КИП и А и електроника), пет работилници, позволяващи пълноценното реализиране на учебните програми на Биотехника и Автоматизация на производството, чертожна зала.

Обучението по информатика се осъществява в две съвременни компютърни зали, обзаведени със собствени средства и дарения от "ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" - АД. Развитието на гимназията сега и за в бъдеще е непосредствено свързано с "ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" - АД. Между дружеството и гимназията от 2001 година има сключен договор за съвместна работа, въз основа на който дейноста на гимназията се подпомага чрез: 1. Осигуряване на условия за провеждане на учебна и производствена практика на учениците от гимназията на територията на дружеството.

2. Предоставяне на стъклария, химикали и оборудване, снето от употреба в "ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" - АД, които могат да се използват в учебната и учебно-производителна дейност на гимназията.

3. Завършилите гимназията имат възможност за работа след дипломиране в "ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" - АД.

4. Във връзка с изискванията на пазара по труда от изпълнителски кадри в дружеството, се създава съвременна кадрова политика при реализиране на приема на ученици по специалности за следващите няколко години.
Материали и суровини (профил):
Цени профил:Офиси:


Партньори:


Начало
© Copyrights 2020 All Rights Reserved.