В индекса на бизнеса в България има: фирми, обяви

МБАЛ "Дева Мария"


гр. Бургас, кв. Ветрен,
ул. Ал. Стамболийски
тел. :  056 89 62 / 056 89 62 72
факс: 056 89 62 82
GSM:  0888 97 67 67
Бранш: Здраве

Профил
Продукти и услуги
Суровини материали
Технологии
Цени
Офиси
Партньори
Други

МБАЛ "Дева Мария"


Дейности

МБАЛ "Дева Мария" се различава от досегашното възприятие за лечебно заведение. Освен професионализъм и специализирани умения, пациентите ни получават полагащото им се уважение, грижи и внимание.Тя разполага със 129 легла и е сред най-големите частни болници по нашето Черноморие. Разполага с  4 операционни зали, 2 родилни зали, 191 души квалифициран и опитен персонал.Проектът на МБАЛ ”Дева Мария” е специално разработен от екип проектанти, базирайки се на най-модерните световни практики. Спазени са всички нормативни изисквания, на които трябва да отговарят болничните заведения.

МБАЛ Дева Мария получи сертификат за съответствие с ISO 9001:2008. Сертификатът потвърждава високото качество на предоставяните услуги в лечебното заведение и съответствието им с приложимите международни изисквания за качество, съдържащи се в стандарта ISO 9001:2008.Болницата  започна своята дейност с три отделения - Акушеро-гинекологично, Неонатологично и Анестезиология и Интензивно Лечение. Само две години по-късно пациентите получават професионално лечение в общо 13 отделения:-   Акушерство и гинекология

-   Неонатология

-   Анестезиология и интензивно лечение

-   Ортопедия и травматология

-   Хирургия

-   Съдова хирургия

-   Урология

-   Неврология

-   Кардиология и Инвазивна кардиология

-   Терапевтично отделение

-   Образна диагностика

-   Микролаборатория

-   Клинична лабораторияe-mail : hospital@saintsofia.com
Материали и суровини (профил):
Цени профил:Офиси:


Партньори:


Начало
© Copyrights 2020 All Rights Reserved.