В индекса на бизнеса в България има: фирми, обяви

МБАЛ Бургас


гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №73,
тел. 056/ 81-05-47, 056/ 894-700
e-mail: dirmbal @ abv.bg
Бранш: Здраве

Профил
Продукти и услуги
Суровини материали
Технологии
Цени
Офиси
Партньори
Други

МБАЛ Бургас


Дейности

През болницата годишно преминават над 35 000 граждани. Един средно голям град влиза в болничните сгради със своите болки, страдания. Повечето се прибират в дома си с облекчение. Съдба. И лекарското изкуство има граници на възможното!  В болницата работят 195 лекари, 488 медицински сестри, акушерки и лаборанти, 273 друг персонал.  "МБАЛ - Бургас" АД е болнично заведение с профилактични, диагностични, консултативни, лечебни, учебни и научни функции.  "МБАЛ - Бургас" АД е единственото лечебно заведение в областта, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ.Спешни случаи:

112РЪКОВОДСТВО 

Изпълнителен директор д-р Бойко Миразчийски  81-05-49, 894-701,

Телефон корупция  81-05-51

  

Зам.-директор Д-р Стелиян Славов  81-05-83, 894-703,

  

Главна медицинска сестра  894-710
Материали и суровини (профил):
Цени профил:Офиси:


Партньори:


Начало
© Copyrights 2020 All Rights Reserved.